Strona główna Książka Autorzy
 
Wierzymy, że „Zespoły po polsku” wyróżnia:
1) aktualność treści – dzięki zebraniu bieżącej wiedzy i przykładów z lat 2008-2010,
2) umiejscowienie w polskiej kulturze i specyfice działania polskich organizacji biznesowych,
3) prezentacja realnych przypadków zespołów działających w polskich firmach.

W książce piszemy między innymi o tym:
• dlaczego zespołowa praca się opłaca?
• czym dla Polaków jest współpraca z innymi?
• czego o zespołach nauczyli się Amerykanie i Europejczycy?
• czy można przekształcić dział firmy w skuteczny zespół?
• jakie zadania specjalne można powierzyć zespołowi?
• jak stworzyć realny zespół z ludzi, którzy spotykają się tylko wirtualnie?

Praca zespołowa jest ciekawym i rozwijającym doświadczeniem, przeplatanym chwilami przyjemności i zniechęcenia. Z jednej strony towarzyszy jej poczucie sensu wspólnego działania, z drugiej członkowie zespołu przeżywają frustrację z powodu trudności w ułożeniu wzajemnych relacji. Jednak naprawdę efektywne i dobrze zarządzane grupy są w stanie osiągnąć rezultaty przekraczające możliwości wynikające z pracy jednostek. W psychologii społecznej zjawisko to nosi nazwę "efektu synergii" — jest to sytuacja, w której efekt zespołowy przekracza prostą sumę wkładów indywidualnych.

Dzięki pracy zespołowej 2+2=5 lub więcej!

Polacy prezentują zaangażowanie dla wspólnej sprawy przede wszystkim w sytuacjach zagrożenia. W codziennym życiu tendencja do współpracy z innymi bardzo maleje. Pisząc tą książkę odszukaliśmy w polskiej rzeczywistości przykłady zespołów biznesowych, które przeczą powyższej tezie. Prezentujemy organizacje działające w Polsce (Skanska, Nestlé, Danone, Intel, At Media), których menedżerowie z dużym sukcesem praktykują promowanie w swoich firmach pracy zespołowej. Pokazujemy udane działania zespołów, ale i wskazujemy hipotetyczne zagrożenia. Podajemy także metody tworzenia skutecznych zespołów, sposoby zarządzania nimi oraz modele wdrażania pracy zespołowej w organizacji.

Zapraszamy do lektury!
Copyright by Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści zawartych na witrynie www.zespolypopolsku.pl, w całości bądź w części,
w formie drukowanej bądź za pośrednictwem internetu, jest bez zgody Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. zabronione.
Projekt i realizacja: vigla.pl